Έκθεση Φωτογραφίας της Meral Yazıcıoğlu Yeşilçiçek (Τραπεζούντα)

Έκθεση σκίτσου του Harun Yavruoğlu (Τραπεζούντα)