Οργανωτική Επιτροπή:

  • Ρέα Κακάμπουρα (Πρόεδρος)
  • Μανόλης Βαρβούνης (Αντιπρόεδρος)
  • Μυροφόρα Ευσταθιάδου (Γραμματέας)

Μέλη:

  • Ελένη Σαββίδου
  • Άννα Αποστολίδου
  • Χρυσούλα Κωτσίδου
  • Ελένη Ντούλα
  • Παναΐλα Παπαδοπούλου

Γραμματειακή υποστήριξη: Μέλη του Φάρου Ποντίων