• Μανόλης Βαρβούνης (Πρόεδρος), Δ.Π.Θ.
  • Ρέα Κακάμπουρα (Αντιπρόεδρος), Ε.Κ.Π.Α.
  • Μυροφόρα Ευσταθιάδου (Γραμματέας), Ε.Κ.Π.Α.
  • Μιχαήλ Μερακλής, Πρόεδρος Ε.Λ.Ε.
  • Δημοσθένης Δασκαλάκης, Ε.Κ.Π.Α.
  • Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Ε.Κ.Π.Α.
  • Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, Δ.Π.Θ.
  • Βασίλης Δαλκαβούκης, Δ.Π.Θ.
  • Θανάσης Κούγκουλος, Δ.Π.Θ.
  • Γιώργος Κούζας, Ε.Κ.Π.Α.